Jdi na obsah Jdi na menu
 


Symbolika východného chrámu

Každý východný chrám má svoju symboliku. 

 

 

Ako celý východný obrad, tak aj východný chrám má svoju symboliku. Tu však treba poznamenať, že symboly vo východnom obrade, vždy boli sekundárne priraďované k úkonom a skutočnostiam, ktoré najprv nadobudli praktický charakter, t.z., že najprv určitá skutočnosť sa stala praktickou potrebou a až potom sa jej privlastnil duchovný symbol.

Východný chrám už na prvý pohľad vyniká svojou mystickosťou, k čomu prispieva vnútorné usporiadanie chrámu, množstvo fresiek a ikon, ale najmä tajomnosť najsvätejšieho miesta – svätyne, ktorá je pre laika „ukrytá“ za obrazovou stenou – ikonostasom.

Východný chrám sa vždy stavia tak, aby bol otočený svätyňou na východ. Hlavným symb. dôvodom tejto skutočnosti je fakt, že východ predstavuje stranu svetla. Odtiaľ prichádza svetlo /Svetlo/ , ktoré je symbolom Ježiša Krista.

Mnohé byzantské chrámy majú pôdorys v tvare gréckeho kríža.

Vnútorné rozdelenie chrámu je na dve základné časti: oltár (svätyňa) a chrám (loď).* Tieto dve základné časti sú rozdelené obrazovou stenou, ktorá sa nazýva ikonostas. Toto rozdelenie na dve časti znamená: 1) nebo a zem 2) dve prirodzenosti JK; 3) dve časti človeka – telo a dušu.

Oltár (svätyňa) je od lode oddelený aj vyvýšeným stupňom, ktorý sa nazýva solea. Táto solea má viacej praktický ako duchovný význam. Oddeľuje ľud od ikonostasu, aby sa mohli slúženia sláviť v pokoji a aby boží ľud dobre videl a počul všetky tieto úkony.

V strede solei pred cárskymi dverami vyčnieva polkruhový výsek, ktorý sa nazýva ambon a predstavuje kameň Kristovho hrobu, ktorý je spojený s osobou anjela. Preto na tomto ambone diakon (ktorý v liturgii predstavuje anjela), prednáša jekténie a ohlasuje radostnú zvesť – Evanjelium.

Kliros – je osobitné miesto na koncoch solee pre pevcov (kantorov) a čtecov (lektorov).

Niekedy sa vo východných chrámoch pri modlitbe len stalo, tak to je i dnes medzi ortodoxnými vých. kresťanmi. V našom kraji sa používajú aj lavice, ktoré sú umiestnené v lodi chrámu.

Na laviciach sú umiestnené aj choruhvy (zástavy), ktoré symbolizujú znak bojujúcej Cirkvi a víťazstvo Krista nad hriechom a peklom.

Veľkú úlohu vo vých. chrámoch zohrávajú aj veľké množstvá svietnikov a sviec, ako symbol Kristovho osvietenia.

 

* Treba však poznamenať, že podľa niektorých autorov sa delí chrám na tri časti (svätyňa, loď, pritvor)