Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krížupoklonná nedeľa

Mk 8,34b – 9,1

Ako nasledovať Ježiša?! Prijať kríž, prijať svoj život, prijať všetky jeho okolnosti a hľadieť na to, čo je večné.

article preview

AI: Obdobie na Slovensku, v ktorom sa práve nachádzame, je časom volebným, kedy si vyberáme človeka, ktorý bude reprezentovať našu krajinu a bude zástupcom a nositeľom hodnôt nášho štátu. Čo je ale už dnes isté a čo môžeme povedať s veľkou určitosťou je to, že to nebude človek, ktorý by poznal Boha a bol zástupcom alebo nositeľom kresťanských hodnôt. Či chceme alebo nie, kresťanstvo aj v našej krajine je kdesi v úpadku a ako sme kedysi charakterizovali našu krajinu ako kresťanskú, ako sme sa kedysi hrdili tým, že na Slovensku je 80 % kresťanov, tak dnes vidíme, že kresťanstvo našej krajiny sa začína pomaly vytrácať. I tento fakt je pre nás veľavravný, pretože je dôležité uvedomiť si, že kresťanský svetonázor v našej krajine aj cez zosvetštenie nás kresťanov začína byť nahrádzaný takzvanými pokrokovými názormi o svete a živote. Darmo, je veľkou pravdou, že na tomto svete vždy bude bojovať Božie kráľovstvo s kráľovstvom diabla. Aj v týchto chvíľach sa napĺňajú slová, ktoré kedysi Kristus povedal – videl som Satana padať z neba ako blesk, alebo aj ako hovorí apoštol Ján vo svojom liste – vieme, že sme z Boha a celý svet je v moci Zlého.

 

KE: Tieto slová v nás ale nemajú vyvolať akúsi skepsu, ale o to viac sa zamyslieť aj nad svojim kresťanstvom, nad svojim vzťahom s Bohom. K tomu nám dnes veľmi pomáha Kristov kríž umiestnený v strede chrámu a slová nášho Spasiteľa vyzývajúce nás veľmi jasne - „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Lebo za čo vymení človek svoju dušu?! 

 

DI: Táto stať v evanjeliu je pomenovaná názvom – ako nasledovať Ježiša. Naozaj veľmi trefný názov, pretože nám jasne definuje, ako máme kráčať za Ježišom. Nasleduje práve po udalosti, kedy Peter vyznáva o Ježišovi – ty si Kristus, Syn živého Boha. Vyznal, že Ježiš je Boh. A keď Kristus hovorí o svojom utrpení, Peter mu povie – Pane, to sa ti nemôže stať. Za toto sa mu dostane pokarhania. A tak Ježiš vidiac, že učeníci nechápu cestu Krista, ktorý prišiel vydať seba samého za naše hriechy; vidiac tiež to, že učeníci potrebujú nasmerovanie, ktorým ho majú sami nasledovať, povie dnešné slová, ktoré sa stávajú cestou pre každého učeníka Ježiša Krista.

 

PAR: Ako nasledovať Ježiša?! Prijať kríž, prijať svoj život, prijať všetky jeho okolnosti a hľadieť na to, čo je večné. Nenechať sa uchvátiť len chvíľkovosťou tohto života – Pane, to sa ti nemôže stať; nestáť len na istotách moci a vládnutia v tomto svete, ale bojovať o to, čo je večné, bojovať o spásu svojej duše. Čo osoží, ak získam celý svet a uškodím svojej duši? Tu je odpoveď na každý problém a otázku môjho života. Nehanbiť sa za Krista. Nehanbiť sa vydať svedectvo o Kristovi. Pozvať ho do svojho života, do svojej práce, do svojho podnikania. Nenechať sa presvedčiť ľuďmi, ktorí ťa nevedú na hriech, na podvod, na rôzne machinácie. Neoddať svoje vlastné srdce hriechu, aby som získal, aby som mal, aby som bol. Čo ti to osoží, ak získaš celý svet, a uškodíš svojej duši? Nejde o veľa. Ide o všetko! Ide o dušu, ide o večnosť, ide o naše rozhodnutia, ktoré denne robíme pre alebo proti svojej večnosti s Bohom.

 

MY: Na smrteľnej posteli si Alexander Veľký zavolal svoju armádu a generálov, aby im prezradil svoje posledné tri priania:

Prvé: "Keď zomriem, nech moju truhlu nesú najlepší lekári".

Druhé: "Celé moje nahromadené bohatstvo - peniaze, zlato, drahé kamene - nech je rozsypané pozdĺž cesty k cintorínu."

Tretie: "Moje ruky nech sú voľné a nech visia z rakvy tak, aby ich všetci videli."

Jeden z jeho generálov, ktorého toto nezvyčajné posledné prianie prekvapilo, požiadal Alexandra Veľkého o vysvetlenie. A on mu povedal:

„Chcem, aby moju truhlu niesli najlepší lekári na dôkaz toho, že až príde čas pozrieť sa smrti do očí, tak ani tí najlepší lekári na svete nemajú tú moc uzdravovať...

Chcem, aby bola cesta, ktorá vedie k cintorínu, obsypaná mojimi pokladmi, nech každý vidí, že materiálne bohatstvo získané na zemi aj na zemi zostane...

Chcem, aby sa mi – keď ma ponesú – kývali ruky voľne vo vetre, a to preto, aby ľudia pochopili, že sme prišli na tento svet s holými rukami a s holými rukami ho aj opúšťame a že ten najcennejší poklad zo všetkého sme si už vyčerpali – je ním ČAS.“

 

AD: Čas na pokánie - toto je čas pôstu a toto je čas tohto týždňa, kedy hľadíme na kríž. Vidieť veľkosť Božej lásky, ktorá išla až na kríž, aby si takto získala srdce človeka. Aby sme mohli vidieť, ako veľmi Boh miluje svet, ako veľmi mňa a teba Boh miluje a týmto symbolom, gestom lásky chce pritiahnuť k sebe teba i mňa. Nielen klaňaním sa tomuto krížu mu vzdáme vďaku, ale hlavne odpoveďou v každodennom živote a svojim denným rozhodovaním. Rozhodnime sa získať večný život. Nie pocty tohto sveta, nie úspechy, ale to, čo je najcennejšie – mať Boha už teraz a to je istotou, že ho budeme mať aj vo večnosti.