Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kvetná nedeľa

Židia nespoznali pravú podstatu Kristovho príchodu do Jeruzalema. My však veľmi dobre vieme, že udalosť dnes sa odohrávajúca v Jeruzaleme je momentom, kedy prichádza skutočný osloboditeľ!

article preview

AI: Keď som bol malý chlapec a absolvoval som spovede pred sviatkami, stále ma zaujímalo, čo po spovedi robia kňazi. O čom sa na fare pri spoločnom posedení rozprávajú. S kamarátmi sme sa rozprávali, že určite si hovoria o hriechoch, ktoré sme im my pri spovedi vyznali. Dnes sa nad tým len pousmejem, ako mi dal Pán zažiť to, o čom sa kňazi reálne po spovedi pri stretnutiach na fare rozprávajú. Asi by ste to chceli vedieť aj vy, však?! Po príchode na faru sa stále nájde jeden kňaz, ktorý vyspovedá ešte na fare manželku miestneho kňaza, prípadne aj deti, ktoré mame pomáhali s prípravou občerstvenia. Potom si sadneme k stolu, kde sa trocha najeme, vypijeme kávu a ak zostane čas, preberáme aktuálne veci z diania v našom okolí. Momentálne je to nový protosynkel a archimandrita, ktorí budú vymenovaní vo Veľký štvrtok v Košiciach a neustále neutíchajúca téma prezidentských volieb, ktoré skončili ako skončili. Samozrejme v súvislosti s tým diskutujeme o liberalizme prichádzajúcom a pretláčajúcom sa do sfér od prezidentského paláca až do našich chrámov cez mnohých kňazov a samozvaných teológov. Tiež nehovoriac o devalvácii kresťanských hodnôt a princípov, ktoré sa mnohí samozvaní „osloboditelia“ snažia prispôsobiť svojim pocitom a vnímaniu a nerešpektujúc Božie zjavenie tohto ducha voviesť medzi veriacich a takto ich zmiasť v ich viere.

 

KE: S túžbou po osloboditeľovi dnes do ulíc vychádzajú Jeruzalemčania, ktorí prichádzajúcemu Kristovi prevolávajú na slávu Hosanna, držia v rukách palmové ratolesti a vítajú ho ako kráľa.

 

DI: Niet sa čo čudovať, že Izraeliti sa takto tešia Kristovi, ktorý prichádza ako kráľ. Mohli by sme povedať, že celý ich život je o čakaní na kráľa, ktorý im bude panovať na veky a ktorý im zabezpečí konečne slobodu a vyslobodí ich z područia nepriateľa, ktorým v tomto prípade boli Rimania. Veď napokon, keď sa pozrieme do dejín Izraelského národa, môžeme z Božieho slova čítať, ako často zažívajú neslobodu vo svojom živote, ako často sa stávajú otrokmi a poddanými mnohých pohanských národov. Veď hneď zajtra na liturgii VPD budeme čítať o tom, ako po smrti Jozefa otročia v Egypte a ako ich mocnou rukou skrze Mojžiša Pán vyvedie a vovedie do zasľúbenej zeme. Neskôr v iných knihách čítame ako otročili babylonskému kráľovi a viackrát boli v rôznych zajatiach. To všetko ako ohlasujú proroci je daňou za ich hriech za ich neveru Pánovi. A i dnešné Božie slovo hovorí o tom, ako Izraeliti túžobne očakávajú Mesiáša, Spasiteľa, o ktorom si myslia, že jeho hlavnou úlohou, ako hovoria proroci je vyviesť ich na slobodu z otroctva. Očakávajú, že práve Ježiš je ten mocný Spasiteľ, ktorý dnes prichádza do Jeruzalema ako kráľ a vzdávajú mu kráľovskú poctu, prestierajú svoje plášte, ako to napíše evanjelista Matúš, vítajú ho s ratolesťami ako kráľa a prevolávajú mu: Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, KRÁĽ IZRAELA! Kráľ Izraela, takto ho pomenujú, čím naznačia, že On má byť ich kráľom, ich záchrancom, ale bohužiaľ nevidia tú pravú oblasť života, kde ich chce Kristus ako kráľ oslobodiť. Práve toto ich sklamanie z Ježiša ich o niekoľko dní privedie k tomu, že ako dnes kričia Hosanna, tak budú kričať „ukrižuj, ukrižuj ho!“

 

PAR: Židia nespoznali pravú podstatu Kristovho príchodu do Jeruzalema a dodnes sú národom, ktorý očakáva svojho Spasiteľa. My však veľmi dobre vieme, že udalosť dnes sa odohrávajúca v Jeruzaleme je momentom, kedy prichádza skutočný osloboditeľ, nie revolucionár, ale ten, ktorý svojim blízkym ukrižovaním a zmŕtvychvstaním prináša skutočnú slobodu, ktorou je sloboda od hriechu. Toto je sloboda Božích detí, toto je pozvanie, ktoré nám zaznieva cez Božie slovo, aby sme prijali skutočnú slobodu.

Božie slovo nás dnes volá a pozýva spýtať sa seba samých – som človekom, ktorý prežíva skutočnú slobodu vo vzťahu s Bohom? Ako vyzerá tento môj vzťah s Ježišom Kristom? Sme šťastní, že sme kresťania? Prežívame radosť zo svojho kresťanstva, zo štýlu svojho života, z chodenia do chrámu? Si rád, že nemusíš žiť v hriechu a môžeš zažívať slobodu, ktorú ti vydobyl Kristus na kríži? Odpoveď na tieto otázky nám ukazuje tvár nášho kresťanstva a odhaľuje hĺbku nášho vzťahu s Ježišom.

 

MY: Včera sme aj my prijali sviatosť zmierenia, kedy sme pri spovedi vyznali Bohu svoje hriechy. Uvedomili sme si svoju hriešnosť. Uvedomili sme si to, čo zabíja náš vzťah s Bohom a rozhodli sme sa urobiť škrt za svojim starým životom a odpustením od Boha začali žiť novým životom. Toto rozhodnutie je veľmi dôležitým momentom života každého z nás, pretože znova nastupujeme na cestu Kristovho učeníka, ktorý napriek svojim slabostiam a náchylnosti k hriechu za Kristom túži kráčať. Toto je teda rozhodnutie, ktoré podmieňuje ďalší náš život. Toto je to, čo urobil Kristus pre teba i pre mňa – priniesol skutočnú slobodu svojou obetou, aby aj my sme zažívali, že prichádza kráľ do môjho života, ktorému i ja prevolávam Hosana – zachráň ma.

 

AD: Bratia a sestry, často očakávame, že ľudská moc nám pomôže ku komfortnejšiemu životu, k sociálnejšiemu pohľadu, k lepšej ekonomickej situácii, ale rok čo rok zažívame, že človek nemá moc nás vytrhnú z našich problémov. Božie slovo, ktoré nám dnes zaznieva nás pozýva zažiť vládu pod Božou mocou, nespoliehať sa na kniežatá tohto sveta, nespoliehať sa na záchranu od ľudí, ale prijať Krista, ktorý nám prináša pravú slobodu, ktorú nezahalí ani nepriazeň vonkajších okolností.

Nenechajme sa odradiť od zažitia Božej lásky.