Jdi na obsah Jdi na menu
 


NARODENIE NÁŠHO SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Je tu niekto, komu sa treba pokloniť, vyznáva Božie slovo a mudrci sa klaňajú malému Ježiškovi.

article preview

NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Mt 2, 1-12

AI: Po včerajšom dni sa dnes stretávame, aby sme spoločne slávili sviatok Narodenia nášho Pána Ježiša. Štedrá večera a stretnutie s vašimi blízkymi, zasadnutie si za štedrovečerné stoly vo vás iste umocňujú aj prežívanie dnešnej svätej liturgie. My sme sa tiež spoločne ako rodina potešili pri štedrovečernom stole a ďakovali Pánu Bohu za dar našej rodiny. Možno ste boli aj obdarovaní nejakým tým darčekom.

Večer sme tak spoločne sedeli s rodinou a deťmi a jedným z darčekov, ktoré deti dostali, bola interaktívna kniha o vesmíre k hovoriacemu peru. Včera som sa teda i ja o vesmíre toho dozvedel oveľa viac. Vidiac tak, aké možnosti mali vedci ako Herakléitos kedysi a aké majú dnes, tak si človek uvedomuje, ako veda pokročila obrovskými krokmi. Práve tu si človek uvedomí, ako to tí mudrci dokázali bez akejkoľvek vedeckej techniky vyčítať, že práve táto hviezda, ako hovoria múdre knihy, symbolizuje príchod Mesiáša. Mudrci to spoznali a stali sa svedkami tejto najväčšej udalosti v dejinách ľudstva, že sa rodí Boh ako človek.

 

KE: Dnes sa rodí kráľ celého vesmíru. Ten, ktorý je pôvodcom všetkého a tento fakt nám dosvedčuje Božie slovo, ktoré poukazuje na ľudí, ktorí sa mu prichádzajú pokloniť. Včera to boli pastieri, ktorí v noci zobudení anjelmi ponáhľali sa do Betlehema, dnes sú to zase traja mudrci, ktorí prichádzajú do Betlehema.

 

DI: Koľkí boli mudrci, to nevieme. Nejaká tradícia nám hovorí, že boli traja, avšak Božie slovo o počte týchto mudrcov nehovorí nič. Zvykneme ich nazývať aj traja králi, hoci v skutočnosti nevieme, či boli traja a tiež to, že neboli kráľmi. Boli mudrcami, teda radcami pravdepodobne na nejakom kráľovskom dvore. Boli múdrymi mužmi, veľmi vzdelanými, ktorí požívali dokonca väčšiu úctu ako sám kráľ, pretože zvykli radiť kráľovi. Práve preto, keď sa Herodes dozvedel, že takíto muži prišli do Jeruzalema, dal si ich zavolať. Neboli to obyčajní pocestní, ale ktosi naozaj vznešený. Pochádzali kdesi z východu, povedzme z Perzie, Arábie alebo Chaldejska. Poznáme ich pod menami Gašpar, Melichar a Baltazár, hoci tieto mená pochádzajú až z 12. storočia, kedy ich tak pomenovali na parížskej univerzite. A možno ešte jeden fakt, ktorý je zaujímavý na tomto evanjeliu a ktorý si možno predstavujeme oveľa ináč. Božie slovo povie – ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou a klaňali sa mu. V čase, keď prišli mudrci do Betlehema, Ježiško už neležal kdesi v jasliach v maštali, ale bol v dome.

Z týchto faktov vidíme, že si ani veľmi nemôžeme byť istí ich menami, pôvodom, počtom. Čo je ale isté, tak to je ich svedectvo, keď hovoria – videli sme vychádzať hviezdu, tohto novonarodeného kráľa a prišli sme sa mu pokloniť. Keď sa stretli dvaja rovnocenní ľudia, zvykli sa objať a pobozkať. Keď sa však stretáva menší s väčším, je prirodzené, že sa mu pokloní. Práve oni vyznávajú tento fakt, že prichádza väčší, ktorému sa treba pokloniť.

 

PAR: Je tu niekto, komu sa treba pokloniť, vyznáva Božie slovo a mudrci sa klaňajú malému Ježiškovi. Uznávajú, že je kýmsi väčším, preto mu prinášajú tri prorocké dary. Ako sme včera spievali na povečerí – čisté zlato ako Kráľovi vekov, kadidlo ako jedinému Bohu a myrhu Nesmrteľnému, tri dni v hrobe spočívajúcemu. Uznali veľkosť malého dieťaťa, v ktorom spoznali Boha. Poklonili sa mu, odovzdali dary. Ako pekne hovorí o nich náš radostný spev tropára sviatku „vo nem bo zvizdam služaščii, zvizdoju učachusja,* Tebi klanatisja Solncu pravdy,“ lebo tí, ktorí slúžili hviezdam, hviezdou sa poučili, klaňať sa ti ako slnku pravdy. Tí, ktorí slúžili hviezdam, zistili, že tou pravou hviezdou je malé dieťa, Mesiáš. A hoci boli pohanmi, začali uznávať teba Východ z výsosti.

Poklonenie sa dieťaťu priviedlo i nás dnes do Betlehema. Aj my prichádzame do chrámu, do tohto môžeme povedať Betlehema, aby sme sa sklonili pred dieťaťom, aby sme uznali, že je tu niekto väčší ako sme my, že toto dieťa je Mesiášom, Božím Synom, záchrancom z hriechu privádzajúcim do večného života. Aj my dnes očami viery hľadíme do tohto Betlehema, aby sme v ňom uvideli svojho Boha, pred ktorým sa túžime skloniť, ktorému túžime vyznať – ty si hviezdou nášho života, za ktorou túžime kráčať. A hoci nepoznáme mená, ani počet mudrcov, ktorí k tebe prišli, ty poznáš naše meno, ty poznáš naše rodiny, s ktorými sa ti dnes spoločne túžime pokloniť a vyznať – si náš Boh, ktorému túžime slúžiť a za ktorým túžime kráčať. Nemáme dary ako ti priniesli mudrci. Nemáme zlato, nemáme kadidlo, ba ani vonné oleje. Jediné, čo ti môžeme dať, je svoje srdce, ktoré nech sa stane tvojim príbytkom.

 

MY: V pondelok som kupoval v Spišskej Novej Vsi kapra. Po spovedaní som ešte zašiel na rybu. Ku kadi prišiel na bicykli istý pán a prosí tam predavačov – prosím vás, nemáte nejaké šupiny z kapra? A oni mu tam na zemi hľadali šupiny z kapra, aby si ich mohol dať kdesi do peňaženky alebo na štedrovečerný stôl. Pamätám si na takéto zvyky aj v našej rodine, keď som bol malým dieťaťom, ale človek veľmi dobre vie, že tieto zvyky boli akousi „mágiou“, ktorá mala človeku počas celého roka napĺňať peňaženku.

My dnes nepotrebujeme ani šupiny z kapra, ani peniaze pod bobaľkami, ale to čo potrebujeme, je kráčať za hviezdou, ktorá ukazuje na Mesiáša. Pokloniť sa mu, padnúť pred ním a dať mu svoje srdce. Pozvať ho do života a uveriť mu, že On nás povedie tou najlepšou cestou. Mudrci sa od hviezd obrátili k tej najlepšej hviezde, ktorou je Mesiáš. Spoznali, že životné šťastie nespočíva v konštelácii hviezdy, ale v Ježišovi Kristovi.

 

AD: Milovaní. Dnes prichádza náš Boh, ktorý je pánom celého vesmíru. Boh, z ktorého rúk všetko povstalo a ktorému všetko patrí. Radujme sa, že tento Boh je uprostred nás. Túži po vzťahu s nami, pozýva nás k sebe, aby sme spoznajúc ho, zamilovali si ho a odovzdali mu svoje životy. Aby sme v živote s ním prišli do večnosti, kde budeme naveky so svojim Bohom. Nech nám dnešné sviatky prinesú túto túžbu, nádej a radosť.