Jdi na obsah Jdi na menu
 


NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU

Mk 2, 1-12

Počúvať Božie slovo. Nechať sa ním uzdraviť, dovoliť, aby Boh ku mne hovoril.

article preview

NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU

Mk 2, 1-12

 

AI: Minule sa ma jeden známy pýtal, ako sa robí taká kázeň na nedeľu. Aj som sa nad tým zamyslel, pretože pre mňa to nie je nejaká robota, ale spomenul som si aj na štúdiá na teológii a na samotný predmet s názvom homiletika. Tej sa tam venujú nejaké dva roky štúdií, kde sa spočiatku preberá rečnícke umenie, správne vyslovovanie, veľmi dôležitá spisovnosť jazyka. Všetko sme zavŕšili v posledných semestroch, kedy sme si mali sami nachystať prvé homílie a predniesť ich pred svojimi spolužiakmi. Čo je teda najdôležitejšie pri príprave homílie? Alebo ako sa ja chystám na homíliu? V prvom rade je to čítanie Božieho slova. Čítam si nedeľné evanjelium, čítam si apoštola na nedeľu, ktoré je doplnením, takou druhou rukou sprevádzajúcou evanjelium. Ale predovšetkým všetko toto predbieha modlitba, aby Boh bol ten, ktorý mi niektoré slovo ponúkne ako hlavnú tému na nedeľnú homíliu. Ak nerozumiem, vezmem si jednu z kníh, ktoré vysvetľujú Božie slovo, ktoré ho rozoberajú, ktoré často vysvetľujú pôvodný preklad Božieho slova a odhaľujú takto pôvodný zmysel textu, ktorý sa prekladmi mohol trochu odlíšiť a nám sa zdá už nejasný. Tiež vysvetľujú zvyky v Ježišových časoch. Ale v prvom rade je to stále túžba začuť, ako sa mi Boh prihovára, ktoré slová z celého tohto textu sa stanú slovami viac sa prihovoriacimi môjmu srdcu a stanú sa celou tou zvesťou, ktorá chce priniesť človeku viac svetla do života.

 

KE: Toto je to moje počúvanie a moja príprava na nedele, kedy vám tu v tomto cirkevnom spoločenstve ohlasujem Božie slovo, ktoré nemá byť len nejakým ľudským výkonom, ktoré určite nemá byť prácou kňaza, ale službou, ktorou kňaz pokračuje v Kristovom diele na zemi. Má to byť slovo spásy, ktoré privádza počúvajúceho človeka do Božieho kráľovstva a ktoré dáva už na tejto zemi nádej na večný život. Túto spásu nám prvý ohlasoval Pán, ktorého počúvali jeho súčasníci a potom nám ju potvrdili tí, čo ho počuli.

 

DI: Presne takto píše dnes aj Pavol v liste Hebrejom. Dnes túto spásu potvrdzujú tí, čo ho počuli. Ako ho minulý týždeň začul Natanael, keď k nemu prišiel jeho priateľ Filip, tak o tejto spáse počúva kňaz, ktorý ju ohlasuje vo svojej farnosti. Ale tu to nekončí, pretože tu o tejto spáse počúvaš aj ty a aj pre teba sa má stať tým, čo ti prinesie svetlo a nádej do života.

Ježiš sediac v dome v Kafarnaume (bol to pravdepodobne dom apoštola Petra) hlása slovo. Zišlo sa toľko ľudí, že nebolo miesta ani predo dverami. Tu dnes chcem zastať v tomto Božom slove. Áno, iste ten Petrov dom nebol taký veľký ako je náš chrám. Ľudia však vidiac a počujúc Ježiša s veľkou dychtivosťou prichádzajú počúvať Božie slovo. Pri jeho slovách sa im otvárajú srdcia pre Boha a jeho slovo má moc naplniť ich životy svetlom, zasvietiť do tmy, ktorú človek v živote častokrát zatemnený starosťami a problémami prežíva. Pri jeho slovách prežívajú, že Boh dáva zmysel naozaj všetkému. A toto je to, čo ich priťahuje ku Kristovi. Nechať sa osviežiť, nechať preniknúť svoje životy niečím, čo ich pozdvihne.

 

PAR: Toto je ovocie Božieho slova a kvôli tomuto prichádzame do chrámu. Vy i ja. Počúvať Božie slovo. Nechať sa ním uzdraviť, dovoliť, aby Boh ku mne hovoril. Aby som sa mohol po celom tom týždni zastaviť pri ňom. Aby som vypol starosti aspoň na hodinku v nedeľu, aby som odložil svoju dennú prácu a aby som do toho všetkého dovolil zasvietiť Božiemu slovu. A tu sa človek stíši, tu človek upokojí svoje srdce. Práve preto je dobré prísť aspoň 10 minút pred liturgiou, zastaviť sa, stíšiť sa a pomaličky vstúpiť do modlitby. Naladiť sa na Boží hlas.

 

MY: To je presne tak ako s gitarou našich mladých. Aj táto gitara keď vstúpi do chrámu, bola naladená na priestory našej fary. Nejakých 20 stupňov. A tu príde kdesi nad bod mrazu. I ona sa stiahne, stiahne struny a nedokáže pekne hrať. Treba ju naladiť. Tak je to i s nami. Aj my sme doma naladení na starosti, problémy, bežné veci života. Tu prídeme a potrebujeme sa naladiť na Božie veci, nechať to, čo nás rozlaďuje a naladiť sa na počúvanie. A tu potom prichádza uzdravenie. A keď sme už naladení, môžeme počúvať Boha. Prosiť ho – Pane, daj mi začuť tvoj hlas. Daj mi porozumieť tvojmu slovu. Prihovor sa môjmu srdcu. Takto sa najlepšie pripravíme na modlitbu. Pred každou bohoslužbou. Pred svätou liturgiou, pred utierňou, pred večierňou, pred akatistom. Veď my sa v chráme naspievame toľko slov, ktoré chcú osloviť naše srdce. A ak počúvame naozaj dobre, začujeme, ako sa prihovárajú nášmu srdcu. Práve preto aj počas týždňa teraz nekážem ja, aby sme mali možnosť počúvať kázanie božích slov ukrytých vo všetkých tých stichirách a modlitbách cirkvi.

 

AD: Kňaz je služobníkom Božieho slova, ako hovoria dokumenty cirkvi. I cez neho hovorí Kristus, ak sa mu dá kňaz k dispozícii. Buďme počúvajúci keď prichádzame do tohto svätého chrámu. Keď budeš najbližšie prichádzať, povedz si – idem počúvať svojho Boha, ktorý ku mne dnes chce hovoriť. A takto ho naozaj začuješ a aj ty odídeš z tohto chrámu uzdravený a premenený.