Jdi na obsah Jdi na menu
 


NEDEĽA ŠTVRTÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU

Mk 9, 17-31

Modlitba a pôst sú dve veľké zbrane. A ak sa chceme niekam posunúť v duchovnom živote, stačí sa ich chopiť.

article preview

NEDEĽA ŠTVRTÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU

Mk 9, 17-31

 

AI: Vám už som vravel, akú mám vyštudovanú strednú školu, za čo som sa vyučil, avšak keď sa rozprávam s mnohými ľuďmi a tí sa dozvedia, čo som vyštudoval a že som kňazom, sú dosť prekvapení. Som pekár. Na jednej strane to o sebe na základe maturitného vysvedčenia môžem povedať, ale na druhej strane čo sa týka mojich pekárskych skúseností ani veľmi nie. Je pravdou, že teóriu ovládam dodnes a skutočne si pamätám na mnohé biochemické procesy, ktoré prebiehajú pri príprave samotného chleba, dobre viem, že na to, aby bol chlieb mäkký netreba ani tak rôzne Éčka, ktoré sa do chleba pridávajú, ale stačí podiel ražnej múky a podobné iné veci. Moja prax spočíva ale tak len v pečení nášho domáceho chleba z kvásku. V pekárni som tých chlebov upiekol len veľmi málo – ba žiadny. Aj tu sa ukazuje, že nie teória, ale prax robí z človeka majstra. A na druhej strane sa potvrdzuje to, že teória je ďaleko od praxe. Deň čo deň sa o tom presviedčame, že nielen vedieť a mať v hlave, ale vedieť urobiť, zrealizovať je viac ako byť teoretickým majstrom. Nad tým sa aj zvykneme zasmiať, keď niekto len šéfuje, ale v skutočnosti vie toho len veľmi málo urobiť. Nechcem teraz aby ste začali vo svojich hlavách hľadať takýchto ľudí a posudzovali ich, ale chcem týmto začiatkom nadviazať na dnešné Božie slovo.

 

KE: Učeníci dnes dostávajú lekciu od Ježiša, keď k nich otec prináša posadnutého syna, z ktorého oni nedokážu vyhnať zlého ducha. Po celom tom divadle, ktoré sleduje množstvo ľudí ich večer Ježiš poučí – tento druh sa dá vyhnať len modlitbou a pôstom.

 

DI: Iste to aj pre nich bola nová skúsenosť, akési nové poznanie, ktorého sa im dostalo, že modlitba a pôst sú tie dva prostriedky, ktoré vyháňajú zlého ducha a oslobodzujú človeka z jeho vplyvu. Nová skúsenosť, ktorej porozumeli na teoretickej úrovni a s ktorou aj sami neskôr iste mali praktickú skúsenosť, keď sa po zoslaní Svätého Ducha rozišli do celého sveta, aby ohlasovali živého Ježiša Krista.

 

PAR: Teória a prax sa spájajú v poznaní a konaní apoštolov, ktorí sú vyzbrojení mocou živého Boha a ktorí v jeho moci konajú veľké skutky, o ktorých počujeme v Božom slove, často v skutkoch apoštolov.

I tu sa ukazuje, čo robí modlitba a pôst. Po obrátení Šavla, ktorý žil v Antiochii v cirkvi sa Šavol a s ním ostatní postili a Svätý Duch im vyjavil -  Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo; na ktoré som ich povolal." Čo tu robí modlitba a pôst? Prvú vec – učeníci sú vnímaví na hlas Boha. Počujú ako im Svätý Duch zjavuje, aby oddelili dvoch na Božiu vec a po druhé vďaka modlitbe a pôstu sa začína veľké dielo, kedy Šavol, teda už Pavol začína svoju prvú z troch veľkých misijných ciest, kedy chodil a ohlasoval živého Krista a takto Boh cez neho začal budovať svoju cirkev po celom svete. Modlitba a pôst pomáhajú počuť Boha a vnímať ho vo svojom živote.

 

MY: Možno dnes stačí aj tento jeden citát z Božieho slova, aby sme aj my videli a pochopili, čo to znamená prijať do života teórie a praxe Ježišove slová. Modlitba a pôst sú tieto dve veľké zbrane. A ak sa chceme niekam posunúť v duchovnom živote, stačí sa ich chopiť.

Často totiž aj z našich úst zaznie – stále sa vo svojom živote točím dookola, stále to isté. Nedeľa, liturgia, spoveď, pôst a vôbec nič sa v mojom živote nemení. Stále bojujem s tými istými hriechmi, stále tie isté zlozvyky a nie a nie sa toho všetkého zbaviť a niekam sa posunúť. Tu je dnes odpoveď na toto všetko. Začni modlitbou a pôstom. Vezmi tieto dve zbrane do rúk, zbrane, ktoré podrážajú nohy diablovi. Zbrane, ktoré majú moc zničiť diabla a odohnať ho ďaleko. Toto je spojenie teórie a praxe. Vďaka tomu nie sme len teoretici, ale môžeme zakúšať moc živého Boha.

Dodnes si spomínam na jednu, asi tak najživšiu skúsenosť s modlitbou a pôstom zo všetkých v mojom živote. Bolo to v čase mojich štúdií francúzskeho jazyka v Nitre. Mal som tam jednu spolužiačku, s ktorou sme si veľmi dobre rozumeli. Stretávali sme sa pravidelne v škole, na internáte a trávili sme spolu veľa času. Jednoducho povedané preskočila medzi nami iskra. Stáli sme v bode, kedy to bolo také normálne priateľstvo a nevedeli sme, či to posúvať aj ďalej alebo nie. Na jednej strane človek by aj chcel, na strane druhej sme mali z toho obavy. Totiž ona bola veriacou evanjeličkou, nielen tradičnou, ale naozaj veriacou a ja zase nielen tradičným katolíkom. A tak sme sa dohodli, že obetujeme deň modlitby a pôstu za dobré rozhodnutie. Tak sme spoločne obetovali jeden deň modlitby a pôst. Oddelene samozrejme. Bol to deň, kedy som robil veci ako každý iný deň, až na to, že som viac času venoval modlitbe a samozrejme nejedeniu. A poviem vám, bol to deň, kedy som i ja zreteľne počul Boha vo svojom živote. Kedy aj ku mne tak zreteľne rozprával a dal mi poznanie, aby som do toho nešiel. Potom sme sa o tom rozprávali a dodnes viem, že to bolo jedno z najlepších rozhodnutí v mojom živote, lebo Boh mi pripravil ešte niečo lepšie.

 

AD: Spojiť teóriu a prax nielen v živote profesionálnom je veľmi dôležité, ale aj v živote duchovnom je nevyhnutné. Nebo nie je plné tých, ktorí vedeli, čo majú veriť, tých, ktorí vyštudovali teológiu; ale nebo je plné tých, ktorí Božie slovo uviedli do svojho života naplno. Život viery je jedinou vstupenkou do neba. Žiť s Kristom deň čo deň, sýtiť sa jeho slovami a spojiť teóriu s praxou. Prežime celý týždeň tak, aby túto prax na našich životoch bolo naozaj vidno.