Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pondelok Svetlého týždňa

Jn 1, 18-28

Stretnutie so vzkrieseným Kristom je tým, čo určuje ďalšie smerovanie našich životov.

article preview

 

AI: Stále ma udivuje, keď vidím nejakú reportáž z výstavy umeleckých diel, ktoré sú takého abstraktného charakteru. Nezainteresovaný človek by povedal, že sú to akési čmáranice. Udivuje ma, ako sa umelecký kritik dokáže pozrieť na takéto dielo a povedať, čo sa v ňom v skutočnosti nachádza a čo doň autor v skutočnosti vložil, čo prežíval, ako sa cítil. Pre nás laikov a ľudí, ktorí sa takémuto umeniu azda vôbec nerozumejú to asi navždy ostane akousi čmáranicou. Nie vo všetkom musíme vidieť to, ako to autor zamýšľal a sám videl. Sú ale skutočnosti, kedy sa nedá prehliadnuť o čom nejaké dielo, alebo o čom život človeka vlastne je.

 

KE: Dnes prichádzajú k Jánovi Krstiteľovi kňazi a leviti, aby sa ho pýtali – kto si ty? Pýtali sa ho – si Kristus? Si Eliáš? Si prorok? Na všetky tieto otázky odpovedá – som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnajte cestu Pánovi!

 

DI: Ján si veľmi dobre uvedomoval odpoveď na otázku kým je. A kým bol? No predsa tým, ktorý ukazoval na Ježiša Krista. Bol tým, ktorý sa stretol s Kristom. Prvýkrát ešte v lone svojej matky a neskôr keď k nemu Kristus prichádza a dáva sa mu pokrstiť v Jordáne. Stretnutie s Kristom je to, ktoré určuje život Jána Krstiteľa a jeho hlásanie.

 

PAR: Stretnutie so vzkrieseným Kristom je tým, čo určilo ďalšie smerovanie životov Kristových učeníkov, ktorí pochopiac celú jeho trojročnú misiu sa rozchádzajú do celého sveta, aby ohlasovali vzkrieseného Krista a túto veľkú radosť a nádej na večný život odovzdali čo najväčšiemu počtu obyvateľov tohto sveta. Im vôbec nešlo o to, aby vytvorili akési počty a akési najsilnejšie náboženstvo sveta, ale aby túto pravdu, ktorá sa dotkla ich životov, čo najhodnovernejšie odovzdali každému človeku, aby ju každý mohol počuť a zároveň na ňu aj odpovedať.

Presne o toto v živote viery ide každému človeku, ktorý sa skutočne stretol so zmŕtvychvstalým Kristom. Nenechať si túto radosť a nádej len pre seba, ale skrze zmysel života, ktorý sme našli cez Kristovo vzkriesenie, túto nádej ohlásiť každému človekovi, ktorý tápa a blúdi týmto životom a nedokáže nájsť pevný bod svojej existencie.

 

MY: Toto je živosť našej viery, ktorá nemôže byť uzavretá na istý priestor, povedzme tohto chrámu, alebo nášho domova, ale ktorá sa skrze naše životy má rozliať do prostredia, v ktorom žijeme a pôsobíme. Takúto živú vieru žil Ján Krstiteľ, tak preto k nemu prichádzajú zvedaví židovskí kňazi a leviti, aby sa vyzvedali a sami videli, čo to žije. Takáto živá viera sa má prejaviť v našich životoch, aby k nám prichádzali ľudia, ktorí budú zvedaví prečo takto žijeme, prečo takto zvládame situácie nášho života, prečo sme iní ako ostatní, prečo ináč reagujeme vo vypätých situáciách ako iní ľudia. Život so vzkrieseným Kristom je životom, ktorý ukazuje na večnú nádej a preto sa líši od života tohto sveta. Buďme poznateľní v tomto svete, dajme poznať, že v nás žije Kristus, že žijeme pre večnú nádej a nie len pre nádej tohto sveta. A nezabudnime ju ponúknuť človekovi, ktorý prichádza.

 

AD: Radosť, ktorú dáva Kristus si nemôžeme ponechať len pre seba. I nás Kristus skrze vieru vzbudil na to, aby sme tak isto ako učeníci prvých storočí žili svoju vieru verne a stali sa vernými svedkami vzkrieseného Krista. Slávme teda tieto sviatky a otvárajme sa zmŕtvychvstalému Kristovi, aby jeho dielo nášho vykúpenia v nás prinieslo plody spásy pre naše život, ale aj pre životy ľudí, ktorí žijú v našej blízkosti.