Jdi na obsah Jdi na menu
 


O spiritualite kresťanského východu

V tejto rubrike budeme môcť postupne spoznávať krásu a bohatstvo spirituality kresťanskéfo východu, ktorých nositeľmi sú aj katolíci byzantsko-slovanského obradu na Slovensku.

Táto rubrika okrem vyššie spomenutého má za úlohu poukázať na určitú odlišnosť prežívania duchovnosti veriacich byzantsko-slovanského obradu a prežívania duchovnosti veriacich iných obradov. Túto odlišnosť nemôžeme v žiadnom prípade vnímať ako negatívny prvok, ale práve naopak, ako prvok, ktorý je znakom katolicity (tzn. všeobecnosti) Církvi a ktorý si Cirkev chráni ako vzácny poklad. Dôkazom tohoto tvrdenia sú aj želania pápežov, aby tieto poklady prekvitali a mali stále účinnejší podiel na evanjelizácii sveta. Dekrét 2. vatikanského koncilu Orientalium Ecclesiarum 6, ako aj ďalšie dokumenty hovoria, že východní veriaci majú právo a povinnosť tieto poklady uchovávať, poznávať a žiť.

Hovoriť o spiritualite kresťanského východu v dnešnej dobe na našom zmiešanom území predstavuje veľkú zodpovednosť, ktorá sa potvrdzuje u nás nedostatočným poznaním, ale aj určitou dilemou, či kráčať touto cestou kresťanskej východnej duchovnosti, alebo ostať v určitej duchovnej rozpoltenosti spôsobenej praktizovaním východného obradu a západným myslením. Cieľom týchto stránok nie je záverečné vyriešenie tejto dilemy, ale skôr charakterizovať v niekoľkých základných bodoch východnú spiritualitu.
Spracované podľa:

ŠPIDLÍK T.: Spiritualita kresťanského východu
TAFT R.: Katolicizmus východného obradu
VVSTRČIL J.: Kresťanský východ
ŠPIDLÍK T.: O modlitbe
TAFT R.: Život z liturgie
SCHMEMANN A.: Veľký pôst
ŠPIDLÍK T.: Ruská idea
BOHÁČ V.: Liturgika
MARINČÁK Š.: Úvod do dejín byzantskej hudby
Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov východných cirkví
JÁN PAVOL II.: Orientale lumen
IĽKO M.: Charakteristické aspekty kresťanskej iniciácie v byzantskom obrade
 
Internetové stránky:
ŠVAGROVSKÝ Š.: Grécko-byzantský rítus na území Slovenska
ŠKOVIERA A.: Základné informácie o GKC- http://www.grkat.nfo.sk
VASIĽ C.: Prijímanie detí - http://www.zoe.sk/pub/doc/theologos/t_eucharisticke_prijimanie_deti.pdf